Life Science

Life Science

Läkemedelsfabrik Vietnamesisk läkemedelsfabrik

Det finns många produktionsanläggningar med kliniska miljöer världen över där det ställs särskilt höga krav på kontrollerade inomhusmiljöer. Ventilation, fukt, temperatur och annat måste styras exakt för att kunna garantera framtagning av felfria produkter.

Läkemedelsfabrik Ökad säkerhet för VA- och läkemedelsbranschen

Säkrare produktion i VA- och läkemedelsindustrin blir möjlig i början av 2017. Då släpps en ny version av EXOscada-systemet, där spärrar gör att ingen kan ändra obemärkt i klimatkontrollen.

Ett urval av referenser:

Becton & Dickinson - Singapore
Harsen laboratory - Jakarta, Indonesia
Hau Giang Pharmaceutical - Vietnam
Inzign Pharmaceutical - Singapore
LiLi Pharmaceutical - Vietnam
McNeil läkemedelstillverkning - Helsingborg, Sverige
Pfizer - Sverige
Silicon Labs - Singapore