Rätt medicin till vietnamesisk läkemedelsfabrik

Det finns många produktionsanläggningar med kliniska miljöer världen över där det ställs särskilt höga krav på kontrollerade inomhusmiljöer. Ventilation, fukt, temperatur och annat måste styras exakt för att kunna garantera framtagning av felfria produkter. I en läkemedelsfabrik i Vietnam installerades ett styrsystem från Regin som programmerades för att klara de högt ställda klimatkraven, men som även optimerade energianvändningen på ett sådant sätt att det gav energibesparingar på hela 15 procent. Projektet var ett av de nominerade i Regin Energy Saver Awards 2018.

Syftet med det här projektet var framförallt att programmera och installera ett stabilt och störningsfritt system som dessutom skulle vara enkelt att övervaka och underhålla, samtidigt som energianvändningen skulle optimeras avsevärt. I denna del av världen använder man sig traditionellt av en central SCADA-styrning för balansering av kylvattenflöden och stegregulatorer för värmning och klimatstyrning. Detta leder till en överdriven energikonsumtion, då nivån på energi enbart kan styras i fasta steg.

Regins utmaning i det här projektet var att implementera en västerländsk energisparmetod med triac-regulatorer för exakt styrd värmereglering. Det var energisparmålet som övertygade fastighetsägaren om att testa en icke-traditionell metod. Resultatet blev ett av de första projekten i Vietnam där man skapat en komplett Regin-lösning för exakt styrning av inomhusklimat och optimerad energianvändning.

Uppfyller höga krav och God tillverkningssed

Den tekniska lösningen togs fram genom skickligt ingenjörskap, smart programmering, givare och transmittrar och allt visualiserades i EXOscada som möjliggjorde kontroll av systemet och automatisk rapportering av mätvärden i Arrigo. För att uppnå de höga kraven och uppfylla regelverket GMP (Good Manufacturing Practice, på svenska God tillverkningssed) som styr tillverkning av läkemedel och livsmedel och samtidigt spara energi användes den fritt programmerbara regulatorn EXOcompact tillsammans med elvärmeregulatorn TTC och de tryckoberoende balanseringsventilerna PICV. Givare för tryck, fukt och temperatur fanns med i lösningen liksom Regio Midi, en förprogrammerad rumsregulator med inbyggd temperaturgivare och möjligheter till många olika typer av applikationer, med eller utan kommunikation.

– Det är imponerande att se möjligheterna som finns att spara energi även i särskilt krävande miljöer runt om i världen. Det är också alltid en utmaning att implementera oprövade metoder på nya marknader, här krävs förtroende och mod. I detta fall har man inte bara lyckats skapa en ny lösning, utan även kunnat förmedla nyttan med exakt reglering. Vi hoppas att kunskapen nu sprider sig så vi kan uppnå energieffektivisering världen över, säger Leif Brattschöld, koncernchef på AB Regin och en av jurymedlemmarna i Regin Energy Saver Awards 2018.

Projektet för Anova Pharmaceuticals i Binh Duong-provinsen genomfördes av företaget Tin Dat Consulting and Automation Service Engineering Co. Ltd. under andra halvåret 2017.