Konfigureringsmjukvara för Regio

En PC-baserad konfigureringsmjukvara med grafiskt användargränssnitt. Programmet ger dig en mycket bra översikt över inställningarna i Regio. Med mjukvaran kan alla inställningar göras på datorn och laddas ner i regulatorn. Konfigureringarna kan sparas i datorn för senare användning.

Våra produkter