Konfigureringsmjukvara för Regio

En PC-baserad konfigureringsmjukvara med grafiskt användargränssnitt. Programmet ger dig en mycket bra översikt över inställningarna i Regio. Med mjukvaran kan alla inställningar göras på datorn och laddas ner i regulatorn. Konfigureringarna kan sparas i datorn för senare användning.

Våra produkter

Application Tool
Application Tool

Windowsbaserat program för Regins konfigurerbara styrenheter

Mjukvaruverktyg för konfigurering av regulatorerna Regio Midi och Maxi
Mjukvaruverktyg för konfigurering av regulatorerna Regio Midi och Maxi

Windowsbaserat mjukvaruverktyg för konfigurering och underhåll av regulatorerna i serierna Regio Midi och Maxi.