EXOflex LON PIFA

Kommunikations-PIFA för LonWorks. Direkt anslutning av SNVT-variabler till andra LON-baserade enheter och system. Max. 1024 SNVT-variabler/PIFA. Kopplas till EFX-kanalen.

Artiklar

(1 st)