Ventilställdon

Regin erbjuder allt från små termiska ställdon till mikroprocessorstyrda ställdon för styrventiler.

Regin erbjuder även ett stort utbud adaptrar för att anpassa våra ställdon till ventiler av andra fabrikat. För mer information, se produktkatalogen eller kontakta Regin.

Våra produkter

Adaptrar för att anpassa RVA-ställdon till andra ventiler
Adaptrar för att anpassa RVA-ställdon till andra ventiler

Regins RVA-ställdon kan användas tillsammans med ventiler från många andra fabrikat med hjälp av adaptersatser…