Energimätare

Våra produkter

Energimätare med flerstrålig flödesmätare
Energimätare med flerstrålig flödesmätare

Kombinerad energimätare för värme eller kyla som består av en flerstrålig flödesmätare avsedd för horisontell…

Energimätare med koaxial multi-jet flödesmätare
Energimätare med koaxial multi-jet flödesmätare

Utvändigt gängade, kompakta energimätare med koaxial multi-jet flödesmätare, avsedda för värme eller kyla.Vi erbjuder…

Kombinerad flänsad energimätare av ultraljudstyp
Kombinerad flänsad energimätare av ultraljudstyp

Flänsade energimätare av ultraljudstyp, avsedda för värme eller kyla.Vi erbjuder många olika alternativ, se produkbladet…

Kombinerad gängad energimätare av ultraljudstyp
Kombinerad gängad energimätare av ultraljudstyp

Utvändigt gängade energimätare av ultraljudstyp, avsedda för värme eller kyla.Vi erbjuder många olika alternativ…

Energimätare av ultraljudstyp
Energimätare av ultraljudstyp

Utvändigt gängade, kompakta energimätare med inbyggd flödesmätare av ultraljudstyp, avsedda för värme eller kyla.Vi…

Kombinerad energimätare av Woltmanntyp
Kombinerad energimätare av Woltmanntyp

Flänsade flödesmätare av Woltmanntyp för stora nominella flöden, avsedda för mätning av flöden i stora anläggningar…