Energimätare

Våra produkter

Kombinerad flänsad energimätare av ultraljudstyp
Kombinerad flänsad energimätare av ultraljudstyp

Flänsade energimätare av ultraljudstyp, avsedda för värme eller kyla.Vi erbjuder många olika alternativ, se produkbladet…

Energimätare av ultraljudstyp
Energimätare av ultraljudstyp

Utvändigt gängade, kompakta energimätare med inbyggd flödesmätare av ultraljudstyp, avsedda för värme eller kyla.Vi…

Kombinerad energimätare av Woltmanntyp
Kombinerad energimätare av Woltmanntyp

Flänsade flödesmätare av Woltmanntyp för stora nominella flöden, avsedda för mätning av flöden i stora anläggningar…