Luftkvalité

Våra produkter

Temperatur-, fukt- och CO2 transmitter för kanalmontage
Temperatur-, fukt- och CO2 transmitter för kanalmontage

0…10 V kanaltransmitter för temperatur-, relativ luftfuktighet- och koldioxidmätningar i luft.

CO2-transmitter, kanalmontering
CO2-transmitter, kanalmontering

Mäter koncentrationen av koldioxid i kanaler.

CO2 - och temperaturtransmitter för kanalmontering, 0...10 V DC
CO2 - och temperaturtransmitter för kanalmontering, 0...10 V DC

Transmitter för att mäta koldioxidhalt och temperatur i luft. Passiv PT1000-utgång och 0...10 V DC för temperatur.

CO2-transmitter med relä, rumsmontering
CO2-transmitter med relä, rumsmontering

CO2RT-serien mäter CO 2 -nivå. Modeller finns att tillgå med eller utan display.

CO2, temperatur- och fukttransmitter, rumsmontage
CO2, temperatur- och fukttransmitter, rumsmontage

Transmittrar for väggmontering, men eller utan display.

CO2 - och temperaturtransmitter, rumsmontering
CO2 - och temperaturtransmitter, rumsmontering

Transmittrar för väggmontage, med eller utan display.

CO2 - och temperaturtransmitter för Modbuskommunikation, rumsmontering
CO2 - och temperaturtransmitter för Modbuskommunikation, rumsmontering

Transmittrar för väggmontage, med eller utan display.

CO2- , temperatur- och fukttransmitter för modbuskommunikation, rumsmontering
CO2- , temperatur- och fukttransmitter för modbuskommunikation, rumsmontering

Transmittrar för väggmontage, med eller utan display.

CO-transmitter
CO-transmitter

Denna enhet mäter koncentrationen av kolmonoxid med en elektrokemisk mätmetod som kännetecknas av god selektivitet…