Tillbehör

Våra produkter

Rotationsvakt
Rotationsvakt

SPINN/D är en elektronisk rotationsvakt, i första hand avsedd för övervakning av roterande värmeväxlare. Den…

Hölje i industristandard
Hölje i industristandard

Normkapslingar i plast med genomskinligt lock för DIN-montering.

Timer med växlande relä
Timer med växlande relä

Timer för rumsmontage, aktiveras vid knapptryckning. Tillkopplingstiden kan ställas in till 15 min, 30 min, 1…

Telemodem för EXOscada, EXOcompact och Corrigo
Telemodem för EXOscada, EXOcompact och Corrigo

Automatuppringande industriellt modem, godkänt för användning i de flesta europeiska länder.

Displayrepeater till E-DSP och ED9100
Displayrepeater till E-DSP och ED9100

Repeater för att hantera avstånd från 10 till 1000 m mellan Corrigo / EXOcompact och de externa displayenheterna…

Displayer för panelmontage
Displayer för panelmontage

DP102 och DP156 är paneldatorer avsedda att monteras i exempelvis en apparatskåpsdörr. De kan enkelt anslutas…

Displayrepeater till E-DSP och ED9100
Displayrepeater till E-DSP och ED9100

Repeater för att hantera avstånd från 10 till 1000 m mellan Corrigo / EXOcompact och de externa displayenheterna…