Artiklar

(1 st)
 • OVA-020 - Regin
  OVA-020
  Ställdon
  RVAN5… / RVAN10…(endast RVAN5… för storlek DN15 av modellerna VRB2, VRB3, HVRB2, HVRB3, VRG2, VRG3, HVRG2, HVRG3)
  Ventiler, Danfoss
  VF2 (DN15-50), VF3 (DN15-50), HVF2 (DN15-50), HVF3 (DN15-50), VL2 (DN15-50), VL3 (DN15-50), HVL2 (DN15-50), HVL3 (DN15-50), VRB2 (DN15, DN20-50), VRB3 (DN15, DN20-50), HVRB2 (DN15, DN20-50), HVRB3 (DN15, DN20-50), VRG2 (DN15, DN20-50), VRG3 (DN15, DN20-50), HVRG2 (DN15, DN20-50), HVRG3 (DN15, DN20-50), VFS2 (DN15-50), HVFS2 (DN15-50), VR2 (DN15-50), VR3 (DN15-50)

Specifikationer

Specifikationer för Danfoss