Arrigo EMS (Energy Management System)

Genom att följa upp energianvändningen i dina fastigheter får du ett kvitto på att byggnaderna mår bra. Men oavsett hur bra energidata som samlas in måste alla data kunna behandlas och presenteras på ett lättöverskådligt, enkelt sätt. I Arrigo EMS analyserar du denna data genom ett mycket intuitivt rapportverktyg som ger dig möjligheten att åskådliggöra statistiken tydligt.

  • Enkel och tydlig energi-/analysrapport
  • Mångsidig uppkoppling mot energimätare
  • Kvalitetssäkring av energivärden
  • Klimatkorrigering av värme och kyla
  • Automatisk uppdatering av klimatdata från SMHI. Energiindex och graddagar
  • Möjligheten till att skapa byggnadsunika klimatdata
  • Enkel distribution av rapporter via e-post
  • Export till externa debiteringssystem
  • Export till andra energiuppföljningssystem

Navigera på denna sida

Artiklar

(2 st)