Differenstrycksmanometer

Enhet för mätning med hög noggrannhet. Manometern mäter upp till 600 Pa differenstryck med högre upplösning mellan 0...200 Pa. Utrustad med urblåsningsskydd och ratt för nollpunktsjustering. Max. totaltryck 100 kPa.

MV600 levereras med mätvätska, tryckuttag, slang, fästskruvar och klisteretikett för att skriva ner initialt och slutligt tryckfall.

Artiklar

(1 st)
Specifikationer för Differenstrycksmanometer
Tryckområde 0...600 Pa
Noggrannhet ±3 %
Omgivningstemperatur -45,,,+65°C
Dimensioner 210 x 140 x 33mm

Instruktioner