Ökad säkerhet för VA- och läkemedelsbranschen

Säkrare produktion i VA- och läkemedelsindustrin blir möjlig i början av nästa år. Då släpps en ny version av EXOscada-systemet, där spärrar gör att ingen kan ändra obemärkt i klimatkontrollen. ”Jag är jättenöjd. Det är ett helt nytt sätt att tänka”, säger Rickard Öhman på McNeil.

McNeil i Helsingborg tillverkar läkemedelsklassade produkter, exempelvis Nicorette som hjälper människor att sluta röka. Olika steg i tillverkningen har olika gränsvärden för fukt och temperatur för att garantera produkternas kvalitet, och i alla rum sitter givare som larmar om gränserna överträds. De höga säkerhetskraven på klimatet i tillverkningen har i många år gjort avvikelseregistrering och pappershantering till en minst sagt mastig uppgift.

- Vi levererar i princip till hela världen, och framförallt i USA är myndighetskraven väldigt stränga. Ofta vill de gå tillbaka i tid och titta på vilka avvikelser vi har haft i lokalerna, och då ska vi kunna skriva ut kurvor från minst två år tillbaka. Det är jätteviktigt, för det är vår trovärdighet som står på spel, säger Rickard Öhman som är styr- och regleringenjör på McNeil.

Tidigare har han själv fått sitta och fylla i formulär och skriva ut papper, men det var då. Nu har han fått tillgång till ett förhandstest av Regins nästa EXOscada-system. Här krävs en signering inuti systemet varje gång någon vill ändra ett värde, man får identifiera sig och skriva in en förklaring till varför ändringen görs. Allt registreras och informationen sparas i systemet.

Hårt tryck globalt

- Vi har haft hårt tryck på oss från många håll att komma med de här funktionerna: från USA, Asien, Irland och även i Sverige. Det här kommer till stor nytta för våra kunder i branscher med höga krav på säkerhet och spårbarhet, säger Regins produktdirektör Gunnar Åberg.

VA-verk är ett exempel, där övervakningspersonal tidigare satt inkopplade till datorn via ett handsledsband med USB-uttag, så att de blev utloggade när de lämnande arbetsplatsen. Allt för att ingen obehörig skulle kunna göra ändringar i systemet. Nu behövs inte den fysiska säkerhetsspärren längre.

Stor arbetsbesparing

På McNeil är man med den nya funktionen inte längre begränsad till en enda dator för systemkontroll, utan kan gå in på samtliga klienter och göra ändringar. Dessutom får Rickard Öhman som ansvarig ett automatiskt varningsmeddelande om någon försöker tränga in i systemet genom att testa ett flertal felaktiga lösenord.

- Jag är jättenöjd. Vi hoppas på en stor arbetsbesparing, för det här blir ju ett mycket smidigare sätt att jobba på. Jag installerade det förra veckan, det är helt nytt sätt att tänka. Om det funkar som jag hoppas så ser jag bara fördelar.