Regulator med reglerande frysskydd för 3-punktsställdon

Regulator avsedd för reglering av ventilställdon i system med vattenburen värme. Den har inbyggd rumsgivare och kan användas för styrning av tilluftstemperatur eller rumstemperatur, med eller utan kaskadreglering. Regulatorn har inbyggt reglerande frysskydd med två larmreläer och automatisk varmhållningsfunktion vid avstängt aggregat.

Artiklar

(1 st)
  • AQUA24TF - Regin
    AQUA24TF
    Rumsregulator för HVAC-system med reglerande frysskydd
Specifikationer för Regulator med reglerande frysskydd för 3-punktsställdon
Matningsspänning 24 V AC ±10 %, 50/60 Hz
Strömförbrukning Max, 5 VA
Styrsignal (utgång) 3-lägesstyrning, 24 V AC-utgång (värme)
Givaringångar Tre 0...30°C (givaren bestämmer temperaturområdet (NTC-givare))
Börvärde 0...30°C
Minbegränsning 0...30°C (ej aktiv vid engivarreglering)
Kaskadfaktor 1…15
Börvärde, fryslarm 5 °C
Börvärde, varmhållningsläge 25°C
Fläktrelä Brytande kontakt för förreglering av fläktkontaktor vid frysskyddslarm. 230 V AC, 2 A.
Larmrelä Växlande kontakt för larmindikering vid frysskyddslarm. 24 V AC, 2A.
Montering Vägg
Dimensioner 93 x 153 x 40mm
Skyddsklass IP20