Födestransmittrar och flödesvakter

Våra produkter

Lufthastighetstransmitter
Lufthastighetstransmitter

För mätning av lufthastighet i ventilationskanaler.