Transformatorer

Våra produkter

Transformator, 15 VA, montering på DIN-skena
Transformator, 15 VA, montering på DIN-skena

Transformator med inbyggd PTC-säkring. Överbelastnings- och kortslutningsskyddad.

Transformator, 40 VA, montering på DIN-skena
Transformator, 40 VA, montering på DIN-skena

Transformator med inbyggd PTC-säkring. Överbelastnings- och kortslutningsskyddad.

Transformator, 60 VA, montering på vägg
Transformator, 60 VA, montering på vägg

Transformator med utbytbara säkringar på båda polerna av sekundärsidan. Överbelastnings- och kortslutningsskyddad.

Transformator, 63 VA, montering på DIN-skena
Transformator, 63 VA, montering på DIN-skena

Transformator med inbyggd PTC-säkring. Överbelastnings- och kortslutningsskyddad.

Transformator, 75 VA, montering på vägg
Transformator, 75 VA, montering på vägg

Transformator med utbytbara säkringar på båda polerna av sekundärsidan.

Transformator, 150 VA, väggmonterad
Transformator, 150 VA, väggmonterad

Transformator med utbytbar säkring på primärsidan