Mjukvara för fullständig kontroll

Våra produkter

SCADA-system för EXO-systemet
SCADA-system för EXO-systemet

Arrigo BMS är ett styrsystem för installation i byggnader som styr och övervakar byggnadernas mekaniska och elektroniska…

Uppgraderingsavtal för EXOscada
Uppgraderingsavtal för EXOscada

Säker och kontinuerlig åtkomst till den senaste versionen av Regins mjukvara till en fast årskostnad. ARRIGO…

Drivrutin för att använda EXO-regulatorer med OPC-standarden
Drivrutin för att använda EXO-regulatorer med OPC-standarden

EXOopc Driver gör det möjligt att ansluta EXO-styrenheter till alla programvaror som stöder OPC-standarden. Detta…

Programvaruverktyg för att skapa och konfigurera EXO-system
Programvaruverktyg för att skapa och konfigurera EXO-system

Alla EXO-styrenheter är helt mjukvarumässigt kompatibla och programmeras med hjälp av EXOdesigner, en PC-baserad…

Arrigo BMS (Building Management System)
Arrigo BMS (Building Management System)

Arrigo BMS är ett styrsystem för installation i byggnader som styr och övervakar byggnadernas mekaniska och elektroniska…

Arrigo FMS (Facility Management System)
Arrigo FMS (Facility Management System)

Frånsett energiförbrukning är underhåll och service stora kostnadsposter för en fastighet. Regelbunden service…

Arrigo EMS (Energy Management System)
Arrigo EMS (Energy Management System)

Genom att följa upp energianvändningen i dina fastigheter får du ett kvitto på att byggnaderna mår bra. Men oavsett…