Mjukvara för fullständig kontroll

Våra produkter

Uppgraderingsavtal för EXOscada
Uppgraderingsavtal för EXOscada

Uppgraderingsavtalet ger kontinuerlig åtkomst till den senaste versionen av Regins mjukvara till en fast årskostnad…

Arrigo BMS (Building Management System)
Arrigo BMS (Building Management System)

Arrigo BMS är ett Building management system för installation i byggnader som styr och övervakar byggnadernas…

Drivrutin för att använda EXO-regulatorer med OPC-standarden
Drivrutin för att använda EXO-regulatorer med OPC-standarden

EXOopc Driver gör det möjligt att ansluta EXO-styrenheter till alla programvaror som stöder OPC-standarden. Detta…

Arrigo FMS (Facility Management System)
Arrigo FMS (Facility Management System)

Frånsett energiförbrukning är underhåll och service stora kostnadsposter för en fastighet. Regelbunden service…

Programvaruverktyg för att skapa och konfigurera EXO-system
Programvaruverktyg för att skapa och konfigurera EXO-system

Alla EXO-styrenheter är helt mjukvarumässigt kompatibla och programmeras med hjälp av EXOdesigner, en PC-baserad…

Arrigo EMS (Energy Management System)
Arrigo EMS (Energy Management System)

Genom att följa upp energianvändningen i dina fastigheter får du ett kvitto på att byggnaderna mår bra. Men oavsett…