Molnbaserad licensplattform

Molnbaserad licensplattform

Smarta arbetsflöden. Ingen hårdvarulåsning.

Enklare hantering License Manager

Med vår nya licensplattform, License Manager, kan vi säkerställa ökad flexibilitet och göra det enklare för dig som integratör att administrera och hantera dina digitala nycklar.

  • Licenser kan aktiveras/inaktiveras vid behov.
  • Inga hårdvarunycklar som kan tappas bort.
  • Inget hårdvaruberoende på specifika servrar (MAC-adress).
  • Inget behov av ny licens vid byte av server.

Licensstruktur

Arrigo baslicens

✔ Köp och förnyelse inkluderar 12 månaders uppdateringar
✔ Möjlighet att uppdatera versionen närsomhelst
✔ Slutanvändare anges vid registrering

Licens Beskrivning
ARR1-CORE

Ersätter EXODS-B-1YR, EXODS-BSD-1YR

ARR1-IO-100

Ersätter EXODS-100

ARR1-IO-500

Ersätter EXODS-500

ARR1-IO-10000

Ersätter EXODS-ULIO

ARR1-OPC-CLIENT

Ersätter EXODS-OPC

ARR1-NIMBUS (v3) Ersätter EXODS-NIMBUS

Arrigo renew

Uppdatering till gällande version av ARR1-xxx-

Licens Beskrivning
ARR1-CORE-RENEW

Ersätter EXODS-B-UPGEXT, EXODS-BSD-UPEXT

ARR1-IO-100-RENEW

Ersätter EXODS-100-UPGEXT

ARR1-IO-500-RENEW

Ersätter EXODS-500-UPGEXT

ARR1-IO-10000-RENEW

Ersätter EXODS-ULIO-UPGEXT

ARR1-OPC-CLIENT-RENEW

Ersätter EXODS-OPC-UPGEXT

ARR1-NIMBUS-RENEW

Ersätter EXODS-NIMBUS-UPGEXT

Arrigo contract

✔ Avtalstid 36 månader därefter förlängs avtalet årsvis
✔ Köp inkluderar löpande uppdateringar

Licens
ARR1-CORE-CONTRACT

ARR1-IO-100-CONTRACT

ARR1-IO-500-CONTRACT

ARR1-IO-10000-CONTRACT

ARR1-OPC-CLIENT-CONTRACT

ARR1-NIMBUS-CONTRACT

Arrigo subscription

✔ 12 månaders abonnemangstid
✔ Alla förnyelser och större uppgraderingar ingår
✔ Lägre uppstartskostnad
✔ Möjlighet att utöka alt. minska licens när som helst
✔ Produktanvändning upphör om prenumerationen upphör
✔ Kan återaktiveras när som helst
✔ Slutanvändare anges vid registrering

Licens
ARR-CORE-SUB
ARR-IO-100-SUB
ARR-IO-500-SUB
ARR-IO-10000-SUB
ARR-OPC-CLIENT-SUB
ARR-NIMBUS-SUB