Systemmjukvara – Arrigo

Arrigo. Den heltäckande plattformen för morgondagens uppkopplade fastigheter.

Den skalbara plattformen Arrigo tillhandahåller applikationer för fastighetsautomation (SCADA/HMI), energiuppföljning samt drift och underhåll i en samlad lösning och täcker därmed alla aspekter av digitala och uppkopplade fastigheter.

Plattformens intuitiva gränssnitt ger dig direkt åtkomst till all relevant fastighetsinformation, så att du kan övervaka, energioptimera, agera på larm och vidta åtgärder från alla typer av mobila enheter.

Oavsett om du är fastighetsägare eller systemintegratör som arbetar med Regins EXOscada i dag, så är Arrigo nästa naturliga steg mot framtidens hållbara fastighetssystem.

Arrigo

Arrigo. Den mångsidiga plattformen för effektiv fastighetsautomation.

Systemmjukvara Arrigo EMS

Övervaka och optimera dina fastigheters energiprestanda.

Systemmjukvara Arrigo BMS

Samla in data från dina fastigheter. Styr och övervaka dina system från ett ställe.

Systemmjukvara Arrigo FMS

Planera drift och underhåll. Få full kontroll över all dokumentation.

Arrigo stärker organisationer

Ökad fastighetsprestanda, optimerad energianvändning och framtidssäkrade investeringar.

Boka din demo här

Arrigo. Helt enkelt, högpresterande fastigheter.

Stärk dina fastigheters lönsamhet och konkurrenskraft

Spara tid. Maximera prestanda.

Arrigo är designad för att spara tid. Building management omfattar flertalet processer och många olika roller i verksamheten. När alla som arbetar med fastigheten har åtkomst till deras viktigaste information i realtid och därmed full kontroll, är det enkelt att jobba effektivt:

 • En plattform för samarbete förbättrar produktiviteten tvärs över hela verksamheten
 • Rollbaserade och anpassade vyer med widgetar för vältajmade och informerade beslut
 • Åtkomst till kritisk information i realtid möjliggör snabba analyser och omedelbara åtgärder
 • Enkel åtkomst till underhållsdata och information kring daglig drift och operativa incidenter

Optimera energianvändning.

Att styra energianvändningen och samtidigt säkerställa kvaliteten på inomhusklimatet är en av de mest kritiska utmaningarna för fastighetsägare och driftchefer. Arrigo ger en tydlig bild av energianvändningen och beteendemönster i fastigheten genom:

 • Smarta energihanteringsverktyg (EMS) för dataanalyser, jämförelser, prognoser, uppföljningar och mer
 • Visualiserade resultat i realtidsrapporter ger viktiga insikter som krävs för effektiv uppföljning av genomförda åtgärder och anpassningar av ditt system
 • Energirapporter för interna och externa intressenter eller för benchmarking (t.ex. enl. BREEAM, LEED, etc.) av prestanda i enskilda fastigheter eller hela fastighetsbestånd.

Framtidssäkrade investeringar.

Att spara tid och energi är oftast den främsta anledningen till varför fastighetsägare väljer att investera i Arrigo. Livscykelkostnader handlar om att ha en systematisk balansering av underhålls-, drift- och utbytes-/reparationskostnader under fastighetens liv. Så här hjälper Arrigo dig att skapa hållbara system:

 • För dig som har Regin-produkter installerade i ditt system kan dessa enkelt integreras. Därmed säkerställer Arrigo maximal livslängd under produktens hela livscykel.
 • Smidig uppgradering från EXOscada. Återanvändning av konfigurationer och grafik.
 • Implementering av Arrigo med ett befintligt Regin-system kapar kostnaderna med upp till 90 % jämfört med implementering av ett nytt system.
 • Din Arrigo-plattform fungerar med framtida generationer av Regins styrenenheter och fältprodukter.

Green-tech för en hållbar framtid

Arrigo digitaliserar fastigheter genom att koppla ihop befintliga Regin-system och -produkter med tredjepartssystem och -tjänster. Arrigos effektiva analysverktyg stödjer alla som arbetar med fastigheten med datadrivna insikter som behövs för att förstå hur olika funktioner i fastigheten kan optimeras för bästa, energieffektiva användarupplevelse. Att implementera Arrigo är en mycket lönsam investering som går långt bortom en rent ekonomisk avkastning. Arrigo bidrar till hälsa, välbefinnande och produktivitet samtidigt som miljön gynnas och koldioxidutsläppen minimeras.

Alltid full kontroll. Alltid redo.

Innovation som sparar tid

Arbeta från valfri enhet. När som helst. Var som helst.

Arrigo välkomnar alla användare till ett intuitivt gränssnitt. Dina skräddarsydda vyer anpassas perfekt efter varje typ av skärm. Oavsett om du är driftchef, fastighetsskötare eller energikonsult så ger Arrigo dig snabb åtkomst till kritiska parametrar för enkel konfiguration, var du än befinner dig. Dessutom stödjer plattformen ditt arbetsflöde oavsett om du använder dator, surfplatta eller mobil.

Arrigo-widgetar. Tar liten plats, ger stora fördelar

Arrigo-widgetar är smarta, lättanvända applikationer med ett grafiskt gränssnitt som visualiserar parametrar i realtid och erbjuder värdefulla insikter i de viktigaste parametrarna i systemet. Några av de mest använda widgetarna är larmwidgetar och trendwidgetar. En Arrigo-widget kan bestå av olika komponenter såsom textfält, flikar, grafiska animationer eller interaktiva SVG-animationer.

Arrigo dashboards. Allt på en plats. Alltid.

Arrigo dashboards består av Arrigo-widgetar och är tillgängliga från alla typer av mobila enheter. Widgetarna ger en översikt över kritisk data i realtid och samlar all information på ett ställe.

Dashboards är de viktigaste komponenterna i ett användargränssnitt. Navigerbara dashboards synliggör data hela vägen från den övergripande nivån ner till servicenivån och fältkomponenters individuella mätvärden.

Anpassade vyer. Precis som du vill ha det.

När det gäller BMS-system har varje användare olika rutiner. Vissa börjar dagen med att se på larmloggarna medan andra fokuserar på energiövervakning. Arrigo hjälper alla plattformsanvändare att spara tid genom anpassade vyer baserade på deras mest använda widgetar. Så startar varje användare Arrigo med sin version av en dashboard. När som helst. Var som helst.

Läs mer om Arrigo

Systemmjukvara Arrigo EMS

Övervaka och optimera dina fastigheters energiprestanda.

Systemmjukvara Arrigo BMS

Samla in data från dina fastigheter. Styr och övervaka dina system från ett ställe.

Systemmjukvara Arrigo FMS

Planera drift och underhåll. Få full kontroll över all dokumentation.

Arrigo för fastighetsägare

Fastighetsägare och driftchefer måste säkerställa effektiva och säkra processer för en produktiv inomhusmiljö. Plattformen Arrigo erbjuder enkla lösningar på deras fem största utmaningar.

Läs mer om hur Arrigo kan hjälpa till att uppnå full potential på dina fastigheter.