Building Management

Lösningar från Regin – enklare. Snabbare. Alltid kostnadseffektiva.

Regins lösningar för energi- och building management erbjuder smarta arbetsflöden och högeffektivt underhåll från programvara till hårdvara. Lösningarna banar väg för långsiktiga energibesparingar och motiverade team i varje del av organisationen.

Systemmjukvara Plattformen Arrigo

Arrigo stärker organisationer. Förbättrad prestanda. Optimerad energianvändning. Framtidssäkrade investeringar.

Systemhårdvara Fritt programmerbara styrenheter

Våra fritt programmerbara styrenheter från vår EXO-serie kan fungera som ditt centrala styrsystem som hanterar alla nödvändiga funktioner, såsom uppvärmning, ventilation, ljusstyrning etc.

Systemmjukvara Arrigo EMS

Övervaka och optimera dina fastigheters energiprestanda.

Systemmjukvara Arrigo BMS

Samla in data från dina fastigheter. Styr och övervaka dina system från ett ställe.

Systemmjukvara Arrigo FMS

Planera drift och underhåll. Få full kontroll över all dokumentation.