Exigos värmelösningar. En styrenhet för alla. Inga programmeringskunskaper krävs

Regins värmelösningar: Översikt över Exigos värmeapplikationer

Exigo värmeregulatorer erbjuder en färdig applikation för styrning av fjärrvärme, tappvarmvattenkretsar och värmekretsar, som vanligtvis används för golvvärme, radiatorsystem med mera.

Applikation 115 Fjärrvärme

 • En tappvarmvattenkrets (laddpump)
 • En värmekrets

Applikation 116 Fjärrvärme

 • En tappvarmvattenkrets (laddpump)
 • En värmekrets

Applikation 117 Fjärrvärme

 • En tappvarmvattenkrets (laddpump)
 • En värmekrets
 • En värmekrets

Applikation 118 Fjärrvärme

 • En tappvarmvattenkrets (PI-styrd)
 • En värmekrets

Applikation 203 Fjärrvärme

 • En tappvarmvattenkrets (PI-styrd)
 • Två värmekretsar