Standardiserade lösningar för värmereglering

Effektiv reglering av värmesystem i offentliga och kommersiella byggnader

Lönsamma investeringar. Exigo standardlösningar för värmeapplikationer.

Nyfiken på att veta mer om hur du kan förbättra ditt värmesystem med Regin? Kontakta oss och boka ett möte!

Exigo värmeregulatorer. Perfekt för standardiserad värmereglering i dina byggnader.

Exigo värmeregulatorer kan anpassas till en mängd olika värmefunktioner och är därför särskilt lämpade för dig som söker standardiserade lösningar.

När hårdvaran har installerats och anslutits går det snabbt och enkelt att konfigurera systemet. Konfigurera regulatorn med valfritt schema och anpassa dina konfigurationer antingen via textdisplayen eller med hjälp av de smidiga funktionerna i Regins ”Application tool”.

Värme och kyla

 • Styr tillopps- och returtemperaturen i ditt system beroende på utomhustemperaturen (väderkompensering) och/eller rumstemperaturen.
 • Automatisk sommaravstängning för värme eller change-over för värme/kyla.
 • Hanterar upp till fyra värmesystem för värme och kyla.

Tappvarmvatten

 • Hanterar ett eller två varmvattensystem.
 • Sex valfria typer av tappvarmvattensystem, inklusive genomströmnings- och lagrings/laddningssystem.

Fjärrvärmekretsar

 • Behovsstyrd styrning av fjärrvärmeenheter.
 • Lämpligt för system med eller utan värmeväxlare (direkt värmetillförsel).

Panna

 • Reglering av 1–4 pannor i sekvens, 1-stegs, 2-stegs eller modulerande brännare.
 • Möjlighet att styra systemet baserat på
  • ett fast eller utekompenserat börvärde
  • det högsta börvärdet för andra konfigurerade värmesystem

Ackumulatortank för minskade start och stopp av värmekällan

 • Temperaturreglering enligt
  • kraven hos värmesystemen
  • kraven hos tappvarmvattensystemen
  • externa krav via 0–10 V‑signaler

Solvärmesystem med ackumulatortank för uppvärmning av tappvarmvatten

 • Reglering av temperaturskillnaden mellan kollektorgivare och lagringsgivare.

Enkel konfiguration, driftsättning och underhåll. Full kontroll oavsett var du befinner dig.

Snabb och enkel uppstart på plats

Regins värmeregulator Exigo är utformad med handhavande och kundupplevelse i fokus. Därför går installation och konfigurering alltid snabbt och enkelt med kostnadseffektivitet i fokus.

Installatörer kan på plats ladda ner vald applikation i regulatorn. Displayens enkla navigationssystem gör att alla inställningar kan konfigureras direkt.

Snabb och enkel konfiguration och driftsättning. Application tool.

Konfigurationsprogrammet Application tool ger systemintegratörer enkel åtkomst till de förinställda applikationerna i regulatorn. I verktyget får man dessutom tillgång till energieffektiviserande funktioner såsom effektbegränsning och övervakning av energiförbrukning.

CLOUDigo – ditt eget mini‑BMS. Den kostnadseffektiva lösningen för fjärrstyrning av värme

Med CLOUDigo har fastighetsägare tillgång till ett av marknadens mest flexibla styrsystem. Den HTML5-baserade portalen fungerar som ett ”mini-BMS” med full funktionalitet, men till en minimal kostnad och med snabb och enkel installation och driftsättning.

Få tillgång till alla värden och loggar i dina fastigheter från valfri mobil enhet, oavsett var du befinner dig. CLOUDigo upptäcker och kategoriserar avvikelser och skickar A-larm via e-post så att omedelbar hantering kan säkerställas.

CLOUDigo läser av styrsystemets konfiguration och skapar automatiskt en schematisk och dynamisk flödesbild. Du får en god överblick över systemet samtidigt som du har tillgång till alla inställningsvärden. De olika behörighetsnivåerna gör att du kan styra vem som får se och göra vad. Många fastighetsägare uppskattar också den enkla loggningsfunktionen som underlättar felsökning och rapportgenerering.

Förberedd för molnanslutning!

Regins molnportal för fastighetsförvaltning är utrustad med en Graph QL-gateway (ett frågespråk för ditt API) för smidig datadelning med andra molnbaserade system.

Regins verktygslåda för effektiva värmelösningar. Utformad för maximal prestanda och minimal kostnad

Varje år utvecklar och tillverkar vi regulatorer och komponenter för hållbara värmesystem med användbarhet, skalbarhet och övergripande kostnadseffektivitet i fokus. Efter 75 år på marknaden vet vi att ett effektivt värmesystem handlar om mycket mer än bara regulatorn. Det handlar om att göra det enklare för fastighetsägare att hitta möjligheter till energibesparing.

Konfigurerbara regulatorer för tidsbesparande installation

Exigo har utvecklats för att vara ditt förstahandsval vid utmaningar som kräver intelligenta lösningar för värme.. De konfigurerbara värmeregulatorerna innehåller massor av smarta tidsbesparande funktioner som gör det möjligt att komma i gång på nolltid.

Tillsammans med ett optimerat utbud av anpassade komponenter, såsom expansionsenheter och trådlösa givare, går det snabbt, enkelt och mycket kostnadseffektivt att designa, installera, driftsätta och expandera - enligt dina specifika krav.

Utöka och lägg till funktioner i takt med att dina behov förändras

Regins värmelösningar är utformade för kostnadsoptimerade installationer samtidigt som de utgör en grund för fortsatt utveckling. Värmeregulatorerna i Exigo-familjen är som standard utrustade med en, två eller tre kommunikationsportar. I takt med att kraven på värmesystemet förändras kan du enkelt bygga ut enheten med tilläggsmoduler som ger ytterligare IO.

Det innebär att systemet kan uppgraderas steg för steg, så att du får kontroll över kostnaderna.

Finjustera temperaturkurvan med trådlösa givare

Med trådlösa givare i lägenheterna loggas temperaturen och det blir det lättare att hålla en jämn temperaturnivå. Exigo använder värdena för att räkna om och justera temperaturen så att en hög komfortnivå och en jämn temperaturkurva kan säkerställas överallt. På så sätt behövs inga manuella justeringar för att optimera energianvändningen.

Regins sortiment av Go-Wireless‑givare omfattar allt från rums- och utegivare till närvarodetektorer med Modbuskommunikation. Med värmeregulatorn Exigo kan ditt system hantera upp till 16 trådlösa temperaturgivare med en kommunikationsräckvidd på upp till 300 meter. Du har med andra ord allt du behöver för att skapa ett effektivt värmesystem.

Givare för alla behov i ditt värmesystem

Alla värmesystem kräver ett antal givare som gör det möjligt att finjustera systemet. Hos Regin hittar du olika givare och transmittrar för temperatur och fukt, termostater och hygrostater samt avancerade trådlösa givare för specifika behov.

Ventiler med hög prestanda för värmesystem

Regin har ett brett sortiment av 2- och 3-vägsventiler med passande ställdon i storlekar från DN15 till DN200 och med Kvs-värden från 0,25 till 550. Det finns olika modeller med allt från små zonventiler och tryckoberoende reglerventiler (PICV) till flänsade och stora värmeventiler. Hos Regin hittar du även energieffektiva ventiler med 0 % läckage som gör att du kan uppnå långsiktiga besparingar i dina värmesystem.

Ställdon för ventiler i värmeapplikationer

Regin erbjuder ett brett utbud av ställdon för temperaturreglering. Det finns modeller för de flesta värmeapplikationer, från 2-punktsreglering till styrning av blandnings- eller fördelningsventiler där mellanlägen är avgörande för reglering av två flöden.

Energimätare

Anslut energimätare till ditt Building Management‑system och mät energiförbrukningen i olika värmesystem som baseras på till exempel radiatorer, golvvärme eller konvektorvärme. Du kan även använda dem i alla system för tappvarmvatten. Oavsett systemsammansättning kan du enkelt övervaka och registrera avvikelser så att kostnadseffektivitet kan säkerställas.