Logistik

Terminal Miljonstrategin en riktig vinnare

Med ett smart tänk och ett helhetsgrepp har Systeminstallation från Varberg sänkt transportföretaget Schenkers energikostnader med 100 miljoner kronor på tio år.

Terminal Arrigo Dockning

En nyutvecklad effektiv portstyrning för effektiviseringar avseende både både energi, intern planering och produktion.

Terminal Totallösning för Schenker

En totallösning bidrar starkt till energibesparing och som applicerats på flertalet av Schenkers fastigheter i Sverige.

Ett urval av referenser:

Bergen Postterminal - Bergen, Norway
CAAS - Changi Airport, Singapore
ICA Central Storage - Helsingborg, Sverige
National Storage Centre - Vietnam