Arrigo Dockning

Installation: Arrigo
Plats: Runt om i Sverige
Partner: Systeminstallation Sweden AB

En nyutvecklad effektiv portstyrning för effektiviseringar avseende både både energi, intern planering och produktion.

Revolutionerande drift- och övervakning som möjliggör bättre inomhusklimat och minskad resursanvändning för fastigheter med portar och dockningsanläggningar.

  • Att effektivt styra portar/lasthus i (gods-)terminaler är viktig utveckling av den redan långt gångna fastighetsautomationen för att nå energieffektiva fastigheter.
  • Arrigo Dockning har full kontroll över att portstyrningar fungerar enligt önskad drift.
  • Med portstyrningens energismarta funktioner, med t.ex energisparläge och automatisk portstängning, möjliggörs inte bara effektiv drift av portarna i sig utan även reducering av värmeläckage kan uppnås. Detta bidrar till jämnare och behagligare inomhusklimat och en lägre energiförbrukning.
  • Med hjälp av fotoceller och sensorer mäts och loggas värden ner på minuten på varje dockning för att erhålla information om hur väl dockningen används. På anläggningsnivå sammanställs sedan data på ett sätt så man tydligt ser när i tiden anläggningarna används som mest – men också hur stor del av tiden som används effektivt.