Totallösning Schenker

Installationen: EXOscada, Arrigo, olika HVAC/Fältprodukter, 12 500 st I/O
Plats: Runt om i Sverige
Partner: Systeminstallation Sweden AB

En totallösning som starkt bidrar till energibesparing och som applicerats på flertalet av Schenkers fastigheter i Sverige.

  • Lösningen har sparat cirka 100 MSEK på 10 år för Schenker.
  • Stora besparingar i småskaliga energipaket genom smarta belysningskoncept, värmereglering och ventilation.
  • Portar på terminaler har kopplats upp och övervakas.
  • Utbildning för personal på anläggningarna runt om i Sverige har säkerställt energioptimering i befintliga system via webbgränssnitt och daglig genomgång av befintliga system genom drift- och larmövervakning.
  • Noggrann energiuppföljning för att på ett tidigt stadium veta om energianvändningen skulle ta en oönskad riktning.
  • Effektiv hantering av planerat underhåll och felanmälningar.

Terminal Miljonstrategin en riktig vinnare

Med ett smart tänk och ett helhetsgrepp har Systeminstallation från Varberg sänkt transportföretaget Schenkers energikostnader med 100 miljoner kronor på tio år.