Miljonstrategin en riktig vinnare

Med ett smart tänk och ett helhetsgrepp har Systeminstallation från Varberg sänkt transportföretaget Schenkers energikostnader med 100 miljoner kronor på tio år. "Vi har utvecklat en genomgående strategi för energieffektivisering som är applicerbar på flera fastigheter. Det har gett en otrolig effekt", säger Bobo Ekelundh, delägare på företaget Systeminstallation.

Schenker Property har ett 30-tal terminalbyggnader i Sverige. Tidigare var lokalerna upplysta även när det inte var någon produktion. Nu är det ett minne blott.
- Det finns inga lampor som lyser i onödan eller fläktar som snurrar när de inte ska. Vi håller koll på effektuttagen på både fjärrvärme och el och terminalportarna är bara öppna när de används. Temperaturen i lokalerna är reglerad och byggnaderna är energioptimerade. Vi är noggranna. Mäter, kontrollerar och justerar. Det ger oss en tydlig och korrekt bild att arbeta utifrån.

Årets globala energisparare

Under Skandinaviens största fastighetsmässa Nordbygg tilldelades Systeminstallation priset för Årets energilösning i Regin Energy Saver Awards. Tävlingen riktade sig till aktörer över hela världen som med sina installationslösningar bidrar till att en fastighet kräver mindre energi.
- Vinsten betyder oerhört mycket. Tillsammans med mina medarbetare och med uppdragsgivaren har vi nått ett fantastiskt resultat både i miljöbesparing och i sänkta kostnader. Vi har arbetat uteslutande med Regins produkter, där nyckeln har varit flexibilitet och digitalisering.

Arbetet fortsätter

Systeminstallation har arbetet med Schenker under många år. Nästa steg i den långsiktiga planen står utbildning. Samtidigt som arbetet enligt energistrategin fortskrider säkerställs det nu även att personalen som dagligen verkar i terminalbyggnaderna är medvetna om att deras insatser är värdefulla.
- Att vinna Regins energitävling är ett kvitto på att vårt arbete fungerar. Vi ser att fler uppmärksammar våra insatser och vill göra en liknande resa som Schenker. Vi har exempelvis fått in förfrågningar från stora fastighetsbolag och hotell, säger Bobo Ekelundh.

Få mer information

Systemmjukvara Plattformen Arrigo

Arrigo stärker organisationer. Förbättrad prestanda. Optimerad energianvändning. Framtidssäkrade investeringar.

Systemmjukvara Arrigo BMS

Samla in data från dina fastigheter. Styr och övervaka dina system från ett ställe.

Systemmjukvara Arrigo EMS

Övervaka och optimera dina fastigheters energiprestanda.

EXO4 – EXOscada Använder du tidigare versioner av Regin SCADA?

Då har vi goda nyheter för dig. Just nu kan du uppgradera till Arrigo och EXO2019 och göra rejäla besparingar!

Arrigo för fastighetsägare

Fastighetsägare och driftchefer måste säkerställa effektiva och säkra processer för en produktiv inomhusmiljö. Plattformen Arrigo erbjuder enkla lösningar på deras fem största utmaningar.

Läs mer om hur Arrigo kan hjälpa till att uppnå full potential på dina fastigheter.