CABLEMODEM56KINT 0,7 m kabel för anslutning av MODEM56kINT till EXOflex

0,7 m kabel för anslutning av MODEM56kINT till EXOflex