Stora expansionsmöjligheter med nya Presigo

Presigo PDTX… -C, vår serie nydesignade differenstrycktransmittrar med kommunikation via Modbus, är baserad på en givarteknologi med mycket hög mätnoggrannhet och utmärkt långtidsstabilitet.

Presigo kan med fördel användas när du ska skapa en komplett ventilationslösning. Den är enkel att installera och koppla in och kan även användas som en expansionsenhet, vilket optimerar kabelanvändningen. Med ytterligare fyra I/O’s, två universella ingångar och två universella utgångar erbjuder Presigo PDTX... -C stora expansionsmöjligheter!

Gå till produkten!