Himlabadet

Installation: SCADA, EXO4 Web Server med tilläggsprogrammen EXOreport och EXOdesigner, EXOflex, EXOcompact. Kommunikation via RS485, TCP/IP, EXOline, KNX, M-Bus, Modbus. Frekvensomformare via Modbus. Belysningsstyrning via KNX. Antalet I/Os: ca. 1300. Transmittrar, givare, detektorer, ventiler, ställdon
Plats: Sundsvall, Sweden
Partner: TWS System AB

Himlabadet i Sundsvall är ett äventyrsbad, med kombibassäng, motions- tränings- och tävlingsbad, relaxavdelning och Europas första surfstream.
TWS System AB, som är en Regin guldcertifierad integratör, har utformat ett komplett styr- och reglersystem för hela anläggningen. Att arbeta med badanläggningar är komplicerat och ställer stora krav på teknik för fastighetsautomation. TWS lösning innefattar den största varianten av Regins SCADA-system EXO4 Web Server, ett stort antal fritt programmerbara EXOflex DUC:ar, flera EXOcompact regulatorer, samt Regins transmittrar, givare, detektorer, ventiler och ställdon.

Uppdraget:

Installera ett komplett styr- och reglersystem för det nya äventyrsbadet Himlabadet i Sundsvall.

Himlabadet har tre plan och en sammanlagd yta på 10 800 kvadratmeter. Här finns ett äventyrsbad, en kombibassäng, ett motions-, tränings- och tävlingsbad, en relaxavdelning och Europas första surfstream.

Utmaningen:

Arbete med badanläggningar ställer stora krav på teknik för fastighetsautomation. Målet var att hitta en systemlösning som skulle skapa ett optimalt inomhusklimat i anläggningens olika zoner. Dessutom skulle belysningen och vattenrening integreras. Kunden eftersträvade även en långsiktig helhetslösning som på sikt skulle kunna integrera ny utrustning, eventuellt av andra fabrikat än Regin.

Lösningen:

Den största varianten av Regins SCADA-system EXO4 Web Server, ett stort antal fritt programmerbara EXOflex DUC:ar, flera EXOcompact regulatorer samt Regins transmittrar, givare, detektorer, ventiler och ställdon.

Zonregleringen i den stora anläggningen styrs via värmeslingor i golvet. Systemet styr även vattenreningen. DUC:arna är programmerade enligt kundens önskemål och hjälper att minska elförbrukningen.

EXO-systemets öppenhet för standardprotokoll gör det enkelt att integrera ny teknik.