Regin

ARR1-IO-500-RENEW Arrigo BMS (Building Management System)

Arrigo BMS är ett Building management system för installation i byggnader som styr och övervakar byggnadernas mekaniska och elektroniska utrustning såsom värme, ventilation, belysning, brandsystem och säkerhetssystem.

  • Dashboard - Helt nytt funktionskoncept som fokuserar på att minimera arbete, felkällor och att vara enhetsoberoende
  • Användarupplevelse - Arrigo erbjuder ett ramverk av funktionalitet och är byggt med informationsflöde i fokus
  • Integrering med EXOscada - Om du använder EXOscada idag är din framtid säkrad med Arrigo
  • Anslutning - Arrigo utmärker sig genom möjligheterna att ansluta till olika datakällor, APIer för andra program och kraftfull programering via Javascript