Värdet av fastighetsdata är den nya hårdvalutan för fastighetsägare

Att äga fastighetsdata har blivit en ny valuta i fastighetsbranschen. ”Byggnadsdata har blivit en viktig del av den strategiska agendan för många fastighetsbolag. I flera fall kan ägande av data vara den avgörande konkurrensfaktorn för att utveckla tjänsteerbjudandet och skapa kundvärde”, säger Gunnar Åberg, EVP Product Management på AB Regin.

Intelligenta byggnader är utrustade med hundratals mätvärden som ständigt kommunicerar byggnadens status. Särskilt i multifunktionsbyggnader där flera system såsom trygghets- och bokningssystem är inblandade. Mot bakgrund av detta har eliminering av databeroende blivit en viktig fråga för många fastighetsägare. Att samla all data i en förvaltningsplattform säkerställer att man kan komma åt informationen, utan att vara låst till externa system.

- Baserat på datainsikter kan fastighetsägare kontrollera att ventilationssystemet stängs av när byggnaden är obemannad eller se till att laddstationerna för elbilar laddas när elpriserna är låga. Framför allt i unika byggnadstyper såsom sjukhus, mixade fastigheter och fastigheter med ständigt varierande beläggningsgrad, finns en stor potential för energibesparing, säger Gunnar Åberg.

Ny teknik erbjuder nya möjligheter

Att samla in och använda fastighetsdata underlättar utvecklingen av tjänster baserade på Artificiell Intelligens. Med öppna plattformar för byggnadshantering, kan all data koordineras för att uppnå ytterligare besparingar.

- Insamlade data av inomhus- och utomhustemperatur samt parameterinställningar i systemet kan till exempel kombineras med prognosdata för väder eller elpriser. Således kan en programmerare utveckla maskininlärningstjänster som simulerar den optimerade energikurvan för en specifik byggnad. Baserat på dessa beräkningar kan styrningen av en byggnad helt individualiseras, vilket säkerställer hållbara energibesparingar. Det är då artificiell intelligens är som bäst. Idag ser vi bara början på vad som kommer vara möjligt i framtiden.

Skapa värde av data – många avgörande faktorer

Att implementera öppna system med möjlighet att integrera vilken datakälla som helst genom API:er är en strategisk framgångsfaktor för fastighetsägare. Men enligt Gunnar Åberg finns det ytterligare fördelar.

- Datan har inget värde i sig – utan värdet skapas från insikter kring datan. Värdefull data hjälper till att förutsäga beteendet hos människor och byggnader, möjliggör beräkning av trender, förenklar beslutsfattande och ger högre ROI i fastigheter, säger Gunnar Åberg och fortsätter.

- Det första steget är att säkerställa professionellt stöd i projektet och att ha en tydlig strategi för energibesparing, hållbarhet, hälsa och produktivitet i byggnaderna. Även om moderna plattformar för fastighetsförvaltning skapar nya möjligheter, är de yrkessamma som arbetar strategiskt med programmering, konfigurering och ständig anpassning de som möjliggör värdeskapandet, oavsett om systemet uppdateras eller förändras över tid.