Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Rumsregulatorer

Rumsenheter för fläktkonvektorer, kylbafflar och andra applikationer
Rumstermostat med touchskärm och kommunikation för fan-coil-applikationer
Rumsenheter för kylbafflar, radiatorer, VAV-applikationer och fläktar
Regulatorer och termostater för fan-coil-applikationer
Rumsregulatorer för andra applikationer
EC-fläkt/VAV-regulatorer
Konfigureringsmjukvara för Regio
Tillbehör till Regio
Rumstermostat med touchskärm och kommunikation för fan-coil-applikationer
Rumsenheter för kylbafflar, radiatorer, VAV-applikationer och fläktar
Regulatorer och termostater för fan-coil-applikationer
Rumsregulatorer för andra applikationer
EC-fläkt/VAV-regulatorer
Konfigureringsmjukvara för Regio
Tillbehör till Regio