Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Rumsregulatorer

Rumsenheter för fläktkonvektorer, kylbafflar och andra applikationer
Rumstermostat med touchskärm och kommunikation för fan-coil-applikationer
Rumsregulatorer för kylbafflar, radiatorer, VAV-applikationer och fan-coil
Regulatorer och termostater för fan-coil-applikationer
Rumsregulatorer för andra applikationer
EC-fläkt/VAV-regulatorer
Tillbehör till Regio
Rumstermostat med touchskärm och kommunikation för fan-coil-applikationer
Rumsregulatorer för kylbafflar, radiatorer, VAV-applikationer och fan-coil
Regulatorer och termostater för fan-coil-applikationer
Rumsregulatorer för andra applikationer
EC-fläkt/VAV-regulatorer
Tillbehör till Regio