Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare, vakter och transmittrar
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Detektorer

Regin har både rörelsedetektorer och rördetektorer.

Rörelsedetektorerna är tillgängligt som tak- eller väggmonterade modeller. Rökdetektor-serien inkluderar jonisering och optiska detektorer med servicelarmDetektorerna är avsedda för kanal- eller takmontage.

Rökdetektor för kanalmontage, joniserande
Rökdetektor för kanalmontage, optisk
Kontrollenheter till rökdetektorer
Rökdetektor för takmontage
Rörelsedetektorer
Tillbehör till rökdetektorer
Rökdetektor för kanalmontage, joniserande
Rökdetektor för kanalmontage, optisk
Kontrollenheter till rökdetektorer
Rökdetektor för takmontage
Rörelsedetektorer
Tillbehör till rökdetektorer