Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Transformatorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Detektorer

Regin har både rörelsedetektorer och rökdetektorer. Rörelsedetektorerna finns i väggmonterade och takmonterade modeller.

Det finns en komplett serie joniserande och optiska rökdetektorer med servicelarm. Detektorerna är avsedda för kanal- eller takmontering.

Rökdetektor för kanalmontage, joniserande
Rökdetektor för kanalmontage, optisk
Kontrollenheter till rökdetektorer
Rökdetektor för takmontage
Rörelsedetektor
Tillbehör till rökdetektorer
Rökdetektor för kanalmontage, joniserande
Rökdetektor för kanalmontage, optisk
Kontrollenheter till rökdetektorer
Rökdetektor för takmontage
Rörelsedetektor
Tillbehör till rökdetektorer