Regulatorer
Rumsregulatorer
Elvärmeregulatorer, 200…415 V
Termostater
Givare och vakter
Trådlösa produkter
Detektorer
Energimätare
Transformatorer
Ventiler
Ventilställdon
Spjällmotorer
Tillbehör
Utfasade produkter

Detektorer

Regin har både rörelsedetektorer och rökdetektorer. Rörelsedetektorerna finns i väggmonterade och takmonterade modeller.

Det finns en komplett serie joniserande och optiska rökdetektorer med servicelarm. Detektorerna är avsedda för kanal- eller takmontering.

Rörelsedetektor
Rökdetektorer
Rörelsedetektor
Rökdetektorer