Regin OEM

Vi hjälper dig förverkliga dina idéer

Regin har utvecklat produkter och system för styrning/reglering av inomhusklimat sedan 1947. Denna samlade kompetens, tillsammans med våra produktionsresurser, är en tillgång för många kunder som låter vår OEM-avdelning hjälpa till med allt från produktdesign till färdig produkt. Eftersom vi har en lång tradition inom flödeskontroll kan vi även utveckla och producera ventiler och ställdon för olika OEM-applikationer.


Regin erbjuder:

• Projektledning med teknisk och kommersiell kompetens

• Specialister inom t.ex. konstruktion, programmering och webbteknik
• Inköpsorganisation med brett nätverk 
• Teknisk rådgivning och helpdesk
• Produktdesign, konstruktion
• Prototyptillverkning 
• Mönsterkorttillverkning 
• Formsprutning av kapslingar 
• Montage
• Tester, t.ex. klimattester 
• Applikationsanpassning 
• Programmering 
• Kundanpassade förpackningar 
• Manualer, skötselanvisningar

 

Exempel på OEM-områden:

• Zonreglering 

• Ventilation 
• Värme/kyla 
• Avfuktning/Fuktning 
• Värmepumpar 
• Fjärrvärme/kyla 
• Kretskort/PCB

Information för OEM-kunder

Ladda ner 2020 års katalog

Catalogue 2020