Ansvarsbegränsning

Det material som tillgängliggörs på Regins hemsida är endast avsett som allmän information. Det kan finnas en risk för att materialet inte är fullständigt eller helt uppdaterat. AB Regin är ansvarar inte för någon direkt eller indirekt användning av innehållet på denna hemsida.


AB Regin innehar alla rättigheter till innehållet på hemsidan. Distribution, reproduktion, återutsändning, nyutgivning och annat förfogande över eller tillgängliggörande av material på AB Regins hemsida får inte ske utan AB Regins medgivande. AB Regin är inte ansvarigt för tillgång till eller material på annan hemsida som länkas till eller från denna hemsida.


Alla personuppgifter som kommer AB Regin till del i samband med bl.a. arbetsansökningar behandlas konfidentiellt. Ansökningshandlingar kan komma att behållas av AB Regin för framtida rekryteringsbehov. I samband med översändande av personuppgifter samtycker uppgiftslämnaren till att dessa uppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Mjukvarorna som beskrivs levereras under licens från Regin och får endast användas eller kopieras enligt licensvillkoren. Ingen del av webbsidorna får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något som helst ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från Regin.

 

Copyright © 2018 AB Regin. All rights reserved.

Lägg en order

Maila din beställning till
order(at)regin.se eller besök Regin Shop Online.