Reklamation

Vad är en reklamation?

En reklamation är en felleverans eller en produkt belastad med fabrikationsfel, materialfel eller konstruktionsfel. Reklamation omfattas EJ av slitage, yttre påverkan, fel utförd montering eller brukande som produkten inte är avsedd för.

Vid reklamation avseende transportskador skall dessa noteras och signeras på kvittensen av speditörens chaufför och anmälas till leverantören snarast, dock senast 4 dagar efter mottagandet av godset.

Hur går en reklamation till?

 • Vid en reklamation ska vårt reklamationsformulär fyllas i
 • En reklamation ska ske snarast efter att felet upptäckts och inom garantitiden
 • Leverantören har rätt att utföra en djupare analys av produkten, med förbehåll för reklamationen
 • Arbetskostnad för analys kommer vid ogrundad reklamation debiteras köparen med 1000 SEK

* Kontakta i första hand vår support för att säkerställa att ordentlig felsökning är gjord.

Reklamationshantering

För att vi ska behandla ert reklamationsärende gäller följande:

 • Alla uppgifter i reklamationsformuläret är komplett ifyllda
 • Detaljerad beskrivning av felet på leveransen/produkten som reklameras ska lämnas
 • Reklamationen genererar en reklamationsblankett som skickas till er på den mailadress ni anger
 • Produkten returneras, tillsammans med reklamationsblanketten, förpackad på sådant sätt att produkten ej kommer till skada under transporten
 • Produkt som omfattas av reklamationen ska levereras till säljarens adress, vanligtvis Regin Osby
 • Beslut om reklamationen meddelas efter genomförd analys

Vi kommer inte behandla ert reklamationsärende om:

 • Reklamationsformuläret inte är fullständigt ifyllt och bilagd returen
 • Felet beskrivs som - trasig, funkar inte osv.
 • Produkten är oss tillhanda senare än 30 dagar efter inskickat reklamationsärende

Ersättningsvara*

Önskas ersättningsvara skickas den mot faktura med 60 dagars betalningsvillkor. Vid godkänd reklamation krediteras fakturan. Notera: Om reklamationen inte godkänns eller om produkten kan repareras kommer ersättningsvarans faktura inte att krediteras. Vid icke godkänd reklamation debiteras en felsökningsavgift à 1000 SEK.
* Av olika anledningar har vi inte möjlighet att lagerhålla ersättningsvaror för alla våra produkter.