5 tips för effektiv klimatstyrning i stora fastigheter

1. Säkerställ hastighet och effektiv databehandling
Stora fastigheter och fastighetsbestånd kräver oftast parallell bearbetning av processer. Samtidigt samlas en stor mängd data in i realtid. Det är därför viktigt att fastighetens infrastruktur är uppbyggd för att hantera belastningen. Det kan handla om att ha tillräckligt med processor- och minneskapacitet, samt att välja lämpliga lagringslösningar för data.

2. Framtidssäkra dina system och se till att hålla mjukvaran uppdaterad
Tekniken inom fastighetsautomation utvecklas ständigt och det är därför viktigt att installera lösningar som kan uppdateras och anpassas efter behov. Genom att kontinuerligt se över systemen och hålla mjukvaran uppdaterad, går det att säkerställa livslängden och prestandan på de fastighetstekniska systemen.

3. Välj system som kan kommunicera med varandra
I större fastigheter väljer man ofta att installera system och lösningar från flera leverantörer. Det kan handla om olika system för exempelvis belysning, värme, ventilation och säkerhet. För att kunna få kontroll i en större fastighet är det därför viktigt att samordna och optimera de olika systemen så att de kan utbyta information och dra nytta av varandra.

4. Se till att skydda din data och sätt säkerheten i fokus
Med ny teknik kommer också nya säkerhetsutmaningar. Under de senaste åren har cybersäkerheten blivit allt viktigare, och systemen i våra fastigheter är inget undantag. I olika typer av fastigheter flödar mängder med data, och det kan finnas flera riskområden för dataintrång, till exempel brandväggar, lokala webbservrar och krypterad information. Olika typer av fastigheter kräver därför olika grad av säkerhet.

5. Satsa på drift, underhåll och förvaltning
För att kunna skapa ett komfortabelt inomhusklimat i en större fastighet krävs kontinuerlig översyn. Genom att utnyttja och analysera den data som samlas in, går det att undvika onödiga energiläckage och uppnå en minskad förbrukning. I en större fastighet med flera hyresgäster har man dessutom olika behov. För att säkerställa ett rätt dimensionerat inomhusklimat kan det krävas att man över tid behöver injustera och anpassa systemen.