4 tips på smart teknik för ökad komfort i hotellbyggnader

Hotellfastigheter kännetecknas av sin komplexa och dynamiska miljö, med varierande beläggning och flera verksamheter under samma tak. Genom att nyttja smart fastighetsautomation kan hotellägare och operatörer inte bara lyfta gästernas komfortnivå, utan också effektivisera resurshantering och säkerhet. Här är fyra smarta tips på hur du nyttjar intelligent teknik för att bygga ett väl fungerande system i hotellfastigheter.

1. Anpassa klimatet efter beläggning
Hotell har ofta en varierande beläggningsgrad. Genom att anpassa klimatet efter beläggning går det att minimera energianvändningen när rummen står tomma, samtidigt som det går att garantera hög komfort när de är bokade. Det går exempelvis att integrera fastighetens styrsystem med hotellets bokningssystem via en API-lösning så att systemet aktiveras vid incheckning. Alternativt kan närvarodetektorer användas för att känna av när någon är i rummet och signalera till styrsystemet att öka luftflödet.

2. Implementera tids- eller närvarostyrning i konferensutrymmen
För konferensrum är det möjligt att schemalägga och behovsanpassa klimatet baserat på antalet personer som kommer att använda rummet vid olika tidpunkter under dagen. Klimatet kan också styras efter närvaro, där luftflödet ökar när fler personer befinner sig i rummet, CO2-sensorer som ökar luftflödet när koldioxidhalten blir för hög, eller VOC-sensorer som reagerar på höga halter av flyktiga organiska föreningar, som till exempel parfym. När konferensrummet står tomt kan systemet gå ner i viloläge, vilket sparar betydande mängder energi jämfört med att hålla systemet i gång på full effekt hela dagen.

3. Förbättra säkerheten med larmhantering och brandstyrning
I hotellmiljöer, där många människor vistas samtidigt under oregelbundna tider, är säkerheten av yttersta vikt. Genom att integrera funktioner för brandsäkerhet i systemet kan du snabbt få en överblick i händelse av brand. En hotellfastighet består av ett flertal olika brandceller, där brandgasventilation aktiveras automatiskt vid rökutveckling, vilket gör att branden kan hållas isolerad inom specifika områden vilket i sin tur ökar säkerheten.

4. Övervaka energiförbrukningen
Genom att samla in och analysera data om fastighetens energianvändning ökar möjligheten till energioptimering samt att kunna utvärdera de årgärder som genomförs.
Genom att inkludera rumsbeläggningen i analyserna och visa nyckeltal per nyttjade hotellrumstimmar, kan du få en tydlig bild av ROI. Samtidigt blir det möjligt att identifiera vilka åtgärder som krävs för att minimera energianvändningen utan att kompromissa med hotellgästernas komfort.