Regin

EP2032 EXOflex 32 DI Multifunction PIFA

32 DI Multifunction PIFA

Specifikationer

Specifikationer för EP2032
Specifikationer för EXOflex 32 DI Multifunction PIFA
In-/utgångar (I/O) 28 DI med standardfunktioner (filtrering, till-/frånslagsfördröjning, drifttidsmätning). 4 DI med avancerade funktioner (pulsräkning, frekvensmätning m.m.) utöver standardfunktionerna.
Digitala ingångar (DI) Signalnivåer 0 V/ 24 V DC eller potentialfri kontakt