Regin

EP4024 EXOflex 16 DI / 8 DO Mixed Multifunction PIFA

16 DI / 8 DO Mixed Multifunction PIFA

Specifikationer

Specifikationer för EP4024
Specifikationer för EXOflex 16 DI / 8 DO Mixed Multifunction PIFA
In-/utgångar (I/O) 12 DI med standardfunktioner (filtrering, till-/frånslagsfördröjning, drifttidsmätning). 4 DI med avancerade funktioner (pulsräkning, frekvensmätning m.m.) utöver standardfunktionerna. 8 DO med standardfunktioner (till-/frånslagsfördröjning, pulsbreddsmodulering, frekvensgenerering, funktion vid felfall).
Digitala ingångar (DI) Signalnivåer 0 V/ 24 V DC eller potentialfri kontakt
Digitala utgångar (DO) Signalnivå 0 V/24 V DC strömdrivande, max. 0,5 A per utgång och max. 2 A samtidigt. Kortslutningsskyddat termiskt skydd med mjukvarubaserad felhantering (kortslutningsskyddad utgång).