Produktion

Vår produktion

Allelektronik är en av Regins största leverantörer som kontraktstillverkare av elektronikprodukter. Produktionen sker i en effektiv och till hög grad automatiserad anläggning i Hultsfred.

Allelektronik Hultsfred
Storgatan 141
577 34 Hultsfred
E-mail: info@allelektronik.se

Om Allelektronik

Allelektronik är sedan start 1975 expert på effektiv produktion av elektronikprodukter för byggnadsautomation. Produktionsanläggningen i Hultsfred är till stor del automatiserad och levererar hög kvalitet och precision. Allelektronik producerar över 700 olika elektronikprodukter i nära samarbete med kunden.

Bolaget har cirka 30 anställda och är baserat i Hultsfred.

”Förvärvet av Allelektronik innebär en tryggad leveranskedja med hög leveransprecision, kvalitét och flexibilitet för våra kunder. Därtill stärks produktionskapaciteten i Sverige vilket är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete att korta transporterna till kund.”