Ventilation i topp när bostadsbolag renoverar

Såväl privata som kommunala bostadsbolag har som genomsnittligt mål att minska sin energianvändning i fastigheterna med i snitt 10 procent under en femårsperiod. Högst upp på renoveringsönskelistan hamnar ventilation, enligt bostadsbolagen själva.

För att en minskning av fastigheters energianvändning ska bli verklighet krävs en rad åtgärder, framförallt i äldre fastigheter – isolering, förbättring av husets skalskydd och andra tekniska installationer. Men det handlar inte bara om nyinstallationer, även renoveringar av befintliga delar och system är aktuella.

Dock visar det sig att nya ventilationssystemen hamnar högst upp på önskelistorna hos bostadsbolagen när fastigheternas system ska bytas ut. Detta enligt en kartläggning analysföretaget Industrifakta genomförde under hösten 2017.

– Det här visar på att många av våra äldre svenska fastigheter har föråldrade och eftersatta ventilationssystem som tappat sin effekt. Anläggningar som nu många inser vinsten av att byta ut för att såväl minska energianvändning men också förbättra och försäkra hyresgäster om en bra inomhusmiljö, säger Anders Torsell, affärsutvecklare på AB Regin.

Just nu är det flerbostadshus byggda under 60- och 70-talen som är i störst behov av renoveringar, men nästa renoveringsboom väntas handla om fastigheter byggda under 80- och 90-talen som nu närmare sig 30 årsstrecket. Enligt de fastighetsägare analysföretaget intervjuade menar många att den ökande digitaliseringen, värmeåtervinning och solpaneler kommer bidra till att minska driftskostnaden framöver.

I kartläggningen analyserades både kommunala och privata bostadsbolag på den svenska marknaden.

Fakta: så många lägenheter ska renoveras de kommande åren

  • Just nu:

Flerbostadshus byggda 1961–1975: cirka 870 000 lägenheter

  • Kommande renoveringsboom:

Flerbostadshus byggda under 80- och 90-talen: cirka 200 000 lägenheter