Värmelösningar med nya backup-funktioner och ökad flexibilitet

På Regin utvecklar vi kontinuerligt våra produkter för att skapa de bästa lösningarna för installatörer och integratörer. Vi vill öka flexibiliteten och förenkla ditt dagliga arbete. Nu är vi glada över att kunna presentera en rad nya funktioner som vi vet att många har väntat på!

Följande nyheter ingår i mjukvaruuppdateringen* för våra värmelösningar med Exigo Ardo och Exigo Vido 4.2:


-Ny funktion för stabil temperaturöverföring via Modbus! Nu kan vi erbjuda en fall-back-funktion som gör att regulatorn går över till ansluten utegivare om kommunikationen upphör.

- Ny möjlighet att ansluta en reservgivare i ditt värmesystem! En av ingångarna för extra tempgivare kan nu kopplas som reservgivare i varmvattenregleringen, vilket säkrar upp försörjningen av varmvatten.

- Nu finns det nytt stöd för ytterligare en M-Bus-mätare för anslutning av en elmätare, vilket ger bättre kontroll på energiförbrukningen.

- Ny funktion för kylbegränsning! Nu kan du enkelt begränsa börvärdet för kyla i värmesystemet, något som möjliggör en jämnare effekt vid fjärrkylning när kylkapaciteten är mindre.


* Mjukvaruuppdateringen Exigo 4.2-1-04 finns i Application tool version 1.0-1-15-0021.

I Regins värmelösningar hittar du många funktioner för energibesparing i fastigheter. Exigo kan kommunicera med upp till 16 trådlösa referensgivare. Genom medelvärdesberäkning kan du påverka inställd reglerkurva. Har du en M-bus-ansluten energimätare finns det funktioner för effektstyrning. Exigo kan övervaka och styra så många som 10 pumpar via Modbus. All konfigurering görs enkelt via nya Application tool!


Hjärtat inom värme på Regin är Exigo, våra regulatorer för värme- och pannstyrning. Men för att skapa en komplett värmelösning kan vi också förse dig med exempelvis givare och transmittrar, ventiler och ställdon, trådlösa givare och externa displayer.