Regio Midi-serien - nu med uppgraderad mjukvara för ännu effektivare rumsstyrning

Regio Midi-serien rumsregulatorer med kommunikation är designad för att spara rejält med tid vid installation och idrifttagning. I kombination med Application tool kan integratörer skapa mallar, installera ett system på en halvdag och ladda om applikationerna till alla enheter. Application tool och Regio Midi-serien har uppdaterats med ett antal nya funktioner i mjukvaran.

Programuppdateringar gjorda i Regio Midi 1.7-1-03:

  • Återställning av CO2-styrfunktionen för att styra mellan ett Min/Max-värde
  • Digital ingång kan användas som en extern ingång som en indikation
  • BACnet-variabeln för att aktivera/inaktivera knappar (RegioButtonActiveConf) har tagits bort eftersom Regio BACnet-stacken endast stöder 8 lägen och denna variabel är nu mer än 8 lägen
  • När en fönsterkontakt anger ett öppet fönster, går VAV-spjället till den inställda MIN-gränsen för driftläge av
  • Mindre uppdateringar av Application tool för att öka mångsidighet och stabilitet
Hämta din uppdatering här! Med några få klick kan du uppdatera Application tool och komma igång.