Total uppkoppling - Nästa stora steg för fastighetsbranschen

Uppkopplade fastigheter är på stark frammarsch. "Det är inte längre en trend utan en självklarhet. Med webbaserade produkter får du tillgång till korrekt och aktuell information. Utan kan du inte effektivt påverka energianvändningen i ditt fastighetsbestånd", säger Gunnar Åberg, produktdirektör på Regin.

I en smart fastighet finns hundratals mätpunkter som i realtid berättar hur byggnaden mår och hur den används. Det ger en fastighetsägare unika möjligheter att påverka energikostnaden och effektivt arbeta proaktivt med service och underhåll.
- Många är dock fast i gamla isolerade system. Man väljer att lappa och laga och missar möjligheten att få en överblick över alla sina fastigheter. På sikt är det mer kostsamt, då bolagen tvingas hantera parallella system. Det blir svårt att få en helhetsbild och potentiella synergier till andra digitala tjänster uteblir. Driften blir både tidskrävande och dyr, säger Gunnar Åberg.

Helhetsgrepp

I nyproducerade byggnader blir uppkopplade automationslösningar för värme och ventilation allt mer vanligt. Många fastighetsägare arbetar också aktivt med att digitalisera sitt befintliga bestånd, men de som släpar efter riskerar snabbt att bli irrelevanta på marknaden.
- Förutom att fastighetsvärdet sjunker så minskar även kundernas förtroende, då dagens hyresgäster ställer höga krav på teknik som bidrar till ökad hållbarhet i lokaler och bostäder. Såväl vad avser energiförbrukning som människors välbefinnande.

Digitala system avgörande

Med moderna digitala styrsystem öppnas också möjligheten att anpassa byggnader rum för rum. Något som är särskilt intressant för fastighetsägare med stora lägenhetsbestånd eller som har lokaler där verksamheternas behov skiftar över dagen. Det kan exempelvis handla om alltifrån sjukhus och skolor till idrottshallar och lagerlokaler.

- Uppkopplade system blir helt avgörande. Ska du som fastighetsägare kunna redovisa att din byggnad är rätt optimerad för såväl människa som miljö behöver du tillförlitliga mätvärden, inte minst i samband med nya certifieringar inom byggsektorn. Det är viktigt att investeringarna betalar sig så att digitaliseringen i branschen får en ordentlig knuff framåt, säger Gunnar Åberg, produktdirektör på Regin.