SSCU – en kombinerad mätare med nästa generations kalkylator

SSCU ersätter de flänsade ultraljudsmätarna US-S/FFL, och används för att registrera hur mycket energi som används i bostadsfastigheter och i olika typer av kommersiella fastigheter.

Det är kombinerade mätare med samma dimensionsområde, byggmått för rörinstallation och funktioner som US-S/FFL, men inkluderar också nästa generations kalkylatorenhet med möjlighet till extern matning (tidigare specialbeställning). SSCU är tåliga och stabila mätare som ger en noggrann mätprecision. Mätarna ger information om aktuell förbrukning, månatliga värden m.m. samt skickar ut felmeddelanden för åtgärd. Vid första användningstillfället kan du välja om flödesmätaren ska installeras i returledningen eller framledningen.

Som tillbehör till SSCU finns 230 V- och 24 V-matning via nätdelarna POWERPACK-EM eller POWERPACK-EM-24, dykrör, samt ersättningsbatteriet BATTERY-EM. Det finns också möjlighet att byta kommunikationsgränssnitt efter att mätaren blivit installerad. Kontakta i så fall oss för mer information.

Produktinformation