Satsning på energieffektiva lösningar i Kazakstan

"Hej, Stefan Blom, Sales Director på Regin och ansvarig för gruppen som representerar SweHeat & Cooling på detta event, där en svensk delegation företag specialiserade inom fjärrvärme och kyla besöker Kazakstan för att diskutera hållbara energilösningar."

Varför Kazakstan?

”Under flera år har Kazakstan haft en stabil ekonomisk tillväxt och det finns stora möjligheter för ytterligare ekonomisk utveckling i landet. Kazakstan har satt höga hållbarhetsmål och en av de utmaningar som landet står inför är att skapa energieffektiva lösningar i såväl befintliga som nya installationer. Det finns också en stor potential för kostnadsbesparingar om man ser över nätverk och genom förbättrad mätaravläsning."

Hur kan Regin bidra?

”Vi kan hjälpa till att implementera hållbara energieffektiva lösningar i byggnader men också i fjärrvärmenätverk och undercentraler. Regin har redan gjort flera framgångsrika projekt i Kazakstan och vi har lokal expertis på plats som stödjer våra kunder. Det känns väldigt bra att vara här eftersom det krävs samarbete på global nivå för att minska koldioxidutsläppen. Genom att dela med oss av vår kunskap kring smarta lösningar för energieffektivitet bidrar vi till en ljusare framtid för vår planet."


Foto: Från vänster, Maxim Zarnitsyn, som arbetar för Regin i Kazakstan samt Stefan Blom, Group Sales Director på Regin och styrelseledamot i SweHeat & Cooling.