Så ska svensk greentech gå på export

Svensk miljöteknik har stor potential utomlands. Dock kan expansion till nya marknader innebära en betydande ekonomisk risk för många bolag. - Riktade insatser, där statliga aktörer och privat näringsliv samverkar, är helt avgörande för att företag ska kunna satsa på export, säger Stefan Blom, försäljningsdirektör på Regin.

I Sverige finns många företag som ligger långt fram i utvecklingen av lösningar inom miljöteknik, vilka kan ge stora positiva effekter i delar av världen med hög klimatpåverkan. En ökad export innebär därmed inte endast affärer och ökad konkurrenskraft för Sverige utan även en möjlighet att bidra till en mer hållbar värld.

- Vi var tidigt ute med att spara energi i fastigheter. Idag ser vi att det inte bara är bra för ekonomin utan också är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete genom ett betydande bidrag till en tryggare energiförsörjning, säger Stefan Blom.

Främja export

Regin grundades för drygt 70 år sedan och har under åren startat flera kontor i Europa och i Asien. Idag står exportverksamheten för drygt 70 procent av företagets totala omsättning. Tillsammans med bland andra Krister Nilsson (S), statssekreterare för utrikeshandelsministern, medverkar Regin i en panel för att diskutera exportfrämjande insatser. Branschorganisationen Teknikföretagen står bakom arrangemanget.


- För Regin är det viktigt att agera förebild, dela med oss av erfarenheter och lyfta de kärnfrågor som vi anser är viktiga för att främja export. Tillväxtföretagen är viktiga för Sveriges ekonomi och behöver draghjälp av större bolag. Ett framgångsrikt koncept är att skapa företagsgrupperingar tillsammans med staten som driver gemensamma intressen, även om varje organisation agerar självständigt rent kommersiellt, säger Stefan Blom.

Samarbete stat och privat

Enligt Stefan Blom krävs samarbete och nätverkande mellan stat och privat näringsliv, både på hemmaplan och i det land företaget vill sälja till, för att nå framgångsrika exportresultat. Under Regins exportsatsning har företaget haft ett tätt samarbete med offentliga aktörer och tagit del av exempelvis rådgivning, marknadsanalyser och stöd att upprätta affärskontakter. Företaget har även deltagit i delegationsresor som lyft fram svenska tekniklösningar.


- Att statliga aktörer som Energimyndigheten lyfter branschen utomlands är otroligt viktigt. Tillsammans visar vi vår styrka inom hållbarhetsområdet, vilket är en stark internationell konkurrensfördel. Idag når Regin ut till ett stort antal länder dit vi kan sprida svensk teknik och miljötänk och vi ser definitivt möjligheten att växla upp exporten ytterligare, säger Stefan Blom.