Regin prioriterar leverans av styrsystem till sjukhus i jordbävningsområde

Sedan en tid tillbaka driver Rönesans Construction, tillsammans med Regin Turkiet som underentreprenör, ett projekt som kommer att resultera i ett av Turkiets största sjukhus. Målbilden var att sjukhuset skulle stå klart till sommaren, men när landet drabbades av stora jordskalv i februari fick produktionen anpassa sig till nya förutsättningar. Samtidigt har naturkatastrofen lett till att behovet av ett nytt sjukhus är större än någonsin.

”När jordskalven drabbade de sydöstra delarna av landet blev vi tvungna att evakuera och stoppa projektet i två veckor. Lyckligtvis har alla på arbetsplatsen klarat sig oskadda och vårt tekniska team är nu återigen på plats under säkra förhållanden. För att kunna garantera en trygg arbetsmiljö har Rönesans Construction genomfört ett flertal åtgärder. Bland annat har man levererat prefabricerade bostäder på fältet till alla våra kollegor. Nu är vår förhoppning att projektet ska kunna färdigställas inom några månader och att fler drabbade ska kunna få vård så snart som möjligt”, säger Murat Parmak, Sales Manager Regin Turkiet.

Gaziantep Integrated Health Campus sägs vara landets femte största investering någonsin sett till byggnads- och projekteringskostnader för sjukhusprojekt. Regin ansvarar för att leverera en heltäckande lösning för intelligent fastighetsstyrning som inkluderar såväl hårdvara som överordnade Building management system. Med stöd av ett komplett styrsystem kommer man att kunna säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat i det 600,000 kvadratmeter stora sjukhuset med en kapacitet för 1875 sjukhussängar. Samtidigt kommer den toppmoderna tekniken möjliggöra att anläggningen kan täcka flera medicinska discipliner.