Regin Energy Saver Awards klimatkompenserar

Förutom att lyfta fram framgångsrika projekt inom energibesparing, så bidrar Regin Energy Saver Awards också till att skapa ett hållbart skogsbruk i Florestal St Maria i Amazonas. "Vinsten i vår tävling bidrar till människors välbefinnande i en hållbar framtid och gör skillnad på riktigt. Genom att plantera ny, och bevara existerande skog och samtidigt involvera lokalbefolkningen i projektet, så stödjer man utvecklingen i området och påverkar människors attityder", säger Leif Brattschöld, koncernchef på Regin och tävlingens juryordförande.

Anmälningar till tävlingen har kommit in från hela världen och juryn har nu gjort sina nomineringar. Vinnarna tillkännages under högtidliga former i Regins monter på Nordbygg, norra Europas största fastighetsmässa.
- Vår bransch har ett stort ansvar eftersom fastigheter står för 40 procent av energianvändningen i världen. Tänker man på det blir det extremt tydligt vilken enorm besparingspotential som finns. En viktig del i vårt arbete är också att påverka människors attityder till energianvändning i fastigheter. Idag pratas det mycket om bilar och flyg men fastigheter nämns inte lika ofta, säger Leif Brattschöld.

Klimatkompensation
I vinnarnas namn investerar Regin, via en organisation för klimatkompensation, i ett projekt i Amazonas som arbetar med att säkerställa ett hållbart skogsbruk.

Godkänt av FN
Bakom projektet står organisationen Tricorona. Med pengarna som betalas in för klimatkompensation kan organisationen starta projekt som driver på utvecklingen av förnybar energiproduktion i utvecklingsländer. Projekten är godkända av FN.

- Att stötta ett projekt som verkar för minskad klimatpåverkan är helt i linje med vår vision att skapa välbefinnande för människor i en hållbar framtid, därför känns det som ett passande pris i tävlingen. Vi vet att det är viljan att skapa en bättre framtid som driver de flesta av våra kunder, säger Leif.