Professor och expert inom automation i juryn för Energy Saver Awards: Fastighetsautomation med människan i centrum

Kary Främling är professor i datavetenskap i både Finland och Sverige och sägs vara bland de första att nämna Internet of Things i en vetenskaplig artikel. Nu är Kary aktuell även som jurymedlem i Energy Saver Awards. –Att sitta som jurymedlem i Energy Saver Awards ligger i linje med mitt forskningsprojekt och vad jag gör som professor. Jag gillar att följa utvecklingen i branschen, säger Kary Främling.

Kary Främling har skrivit över hundra vetenskapliga artiklar och sägs vara den första som nämner Internet of Things i en artikel redan år 2002. I artikeln presenterade Kary en programvara som idag används i flera industriella system.

– Fastigheter står ju för cirka 40 procent av all energianvändning i världen och inomhusklimatet är viktigt för miljön och energibesparing. Det krävs smarta och energieffektiva lösningar för framtidens klimat, säger Kary Främling.

Kary förutspår att byggnadsautomation kommer blir ännu mer autonom i framtiden - det vill säga att den utgår från ett bredare perspektiv och blir mer intelligent.

Dessutom kommer man att behöva ta hänsyn till och förstå byggnadens livscykel i större utsträckning.

– I min professur inom Building Information Management (BIM) handlar det om att tillämpa tekniska lösningar för att hantera byggnadsmodeller, automation samt annan information och system under byggnadens hela livscykel, säger han.

Men människan måste alltid stå i centrum. Det är något som Kary alltid framhållit och lyfter i sina presentationer. Man ska bygga utifrån invånaren och människans behov.

– Automationen ska klara av att ställa om sig efter husets behov och hur invånarens vanor ser ut.

Kary Främling är också grundare av företaget ControlThings som utvecklar Internet of Things-lösningar. Under snart 20 år har Kary legat bakom en rad smarta lösningar för hantering av energiförbrukning i byggnader.

Om Kary Främling

Professor vid Aalto Universitet i Finland
Professor vid Umeå Universitet i Sverige, Institutionen för datavetenskap
Grundare av företaget ControlThings (www.controlthings.fi)
Ordförande för Internet of Things arbetsgrupp inom The Open Group som utvecklar standarder inom databranschen
Utbildning: Tekniska Högskolan, Helsingfors, Finland
Skrivit över 100 vetenskapliga artiklar
Bor i Borgå, Finland

Kary Främling studerade på Finlands Tekniska Högskola år 1990 och gjorde sin Doktorsavhandling inom Artificiell Intelligens år 1996 i Frankrike. År 1998 återvände Kary till Finland och började jobba med Internet of Things och distribuerade Artificiell Intelligens. Kary Främling har jobbat i forskningsprojekt inom området sedan 2009.